Bir İnceleme metin2 sunucu

Metin2sunucubilisim.com Piyasa zamanü files denemek ci?erin 35 TL yat?rd?m ilk hastal?kl? saat averaj dedi sonra pazartesi sal? aral???nda oldu ar?yorum me?gule at?yorlar site üzerinden bir kere bildirimime bakm?yorlar ödeme bildirimi yapm?? oldum onaylam?yorlar. 35 TL'nin ard?nda bile?ilim lakin hakk?m? helal etmiyor...Tahmini Maks. OnlinePaket

read more